Tag Archives: Studie artikels

Boeke wat ek gelees het in 2018


Ek het so paar boeke gelees in 2018. Ek het meestal boeke gelees wat een of ander geestelike inhoud of iets oor ubuntu bevat gelees, omdat ek nog gewerk het aan my skripsie. Ek het ook, as ontspanning, Star Trek boeke gelees. Hier is die lys boeke wat ek gelees het (ek sal by sit as dit vir studiewerk was en as ek net gedeeltes daarvan gelees het):

 1. Star Trek: Deep Space Nine – Emissary deur J.M. Dillard
 2. Star Trek: Voyager – Caretaker deur L.A. Graf
 3. Star Trek: The Eugenics Wars, Volume 1 – The rise and fall of Khan Noonien Singh, Volume 1 deur Greg Cox
 4. Star Trek: New Frontier – House of cards deur Peter David
 5. Star Trek: Enterprise – Broken bow deur Diane Carey
 6. Star Trek: The next generation – Encounter at Farpoint deur David Gerrold
 7. Star Trek: The original series – Mission to Horatius deur Vonda N. McIntyre
 8. Star Trek: The Captain’s Table – War dragons deur L.A. Graf
 9. Star Trek: The Captain’s Table – Dujonian’s hoard deur Michael Jan Friedman
 10. Star Trek: The Captain’s Table – The mist deur Dean Wesley Smith & Kristine Kathryn Rusch
 11. The Acts of the Apostles: An introduction and commentary deur F.L. Arrington {Gedeeltelik; vir studies}
 12. A critical and exegetical commentary on The Acts of the Apostles – In two volumes. Volume 1: Preliminary Introduction and Commentary on Acts I-XIV deur Charles Barrett {Gedeeltelik; vir studies}
 13. uBuntu Life coping skills from Africa deur Johann Broodryk {Vir studies}
 14. Understanding South Africa – the uBuntu way of living deur Johann Broodryk {Vir studies}
 15. “Storying Ubuntu as a rainbow nation” deur W. Buqa {Artikel; vir studies}
 16. A commentary on the Acts of the Apostles deur H. Conzelmann {Gedeeltelik; vir studies}
 17. “Ubuntu is homeless: An urban theological reflection” deur S.F. de Beer {Artikel; vir studies}
 18. Die Handelinge van die Apostels: Deel 1 deur J.L. de Villiers {Gedeeltelik; vir studies}
 19. The Acts of Jesus: The search for the authentic deeds of Jesus deur R.W. Funk {Gedeeltelik; vir studies}
 20. The five gospels: The search for the authentic words of Jesus deur R.W. Funk {Gedeeltelik; vir studies}
 21. “Elders decry the loss of Ubuntu” deur M.T. Gumbo {Artikel; vir studies}
 22. The study of Africa deur K.D. Koka {Artikel nie gepubliseer; vir studies}
 23. “The erosion of African communal values: A reappraisal of the African Ubuntu philosophy” deur N.N. Mabovula {Artikel; vir studies}
 24. “Cultivating a climate of co-operation through Ubuntu” deur N. Makhudu {Artikel; vir studies}
 25. Exiles and Homecoming: A Bibliography of Es’kia Mphahlele deur N.C. Manganyi {Gedeeltelik; vir studies}
 26. “Discovering and exploring Ubuntu-language in the dialogue between the Dutch Reformed Church and the Uniting Reformed Church in Southern Africa” deur L. Meiring {Artikel; vir studies}
 27. A report on Ubuntu deur L. Praeg {Gedeeltelik; vir studies}
 28. African theology: An introduction deur G.M. Setiloane {Gedeeltelik; vir studies}
 29. Ubuntu: An ethic for a new South Africa deur A. Schutte {Gedeeltelik; vir studies}