“Kerk wees” in die staat van inperking


Hierdie onderwerp is vir my gegee om iets oor te skryf. Dit is deel van daardie uitdaging wat ek vir myself gegee het, waar ek mense gevra het om vir my ‘n onderwerp te gee om oor te skryf binne so 250-300 woorde.

Ek is gevra om te fokus op die bediening van die sakramente en die missionale belang van dissipelskap.

Ek dink die omvang van hierdie onderwerp is baie groot. Ek gaan probeer iets skryf, maar ek glo nie dat 300 woorde enigsins genoeg is nie. Ek mag dalk eindig op meer as 300 woorde.

Wat is die sakramente? Nie almal weet wat dit is nie. Volgens die gereformeerde tradisie, is ‘n sakrament ‘n sigbare en voelbare genademiddel, wat ingestel is deur Jesus Christus, en wat aangewend word om gelowiges te help om Christus se verlossing te verstaan. Hierdie sakremente is nie self die middele wat genade gee nie. Dit is tekens wat heenwys na die werk van Jesus Christus – die Een wat die genade bewerk.

In die NG Kerk – soos meeste gereformeerde kerkgroepe – is die sakramente die doop en die nagmaal.

In die inperkingstyd wat ons deurgaan, word kerke uitgedaag om boodskappe te deel met hulle gemeentelede (en enigeen anders wat wil luister) deur internetplatvorms. Preke word gelewer via Facebook en YouTube. Oordenkings word gestuur via WhatsApp, en sommige predikante stuur selfs kort boodskappies per Twitter.

Die voelbaarheid van die sakramente gaan verlore.

Predikante kry dit reg om nagmaal te bedien tydens die aanlyndienste. Gemeentelede gebruik hulle eie brood en wyn of sap. Ek dink nie daar is iets verkeerd daarmee nie.

Dit lyk vir my egter moeilik om die doop te kan bedien in hierdie tyd. Ek hoop nie dat enigeen die inperkingsregulasies sal wil verontagsaam deur doopgeleenthede te hou nie – selfs al is daar net ‘n paar mense teenwoordig.

Die gereformeerde siening van die sakramente is vir my ‘n belangrike sleutel in hierdie tyd. Dit is slegs tekens, heenwysings, na die genadewerk van Jesus Christus.

Een Teoloog waarvan ek weet voel dat daar iets besonders is aan die gebruik van die sakramente in die samekoms van die gemeente. Ek stem saam met hom wat dit betref. Ek voel egter ook dat dit goed is dat die nagmaal gebruik kan word in die inperkingstyd tydens die aanlyndienste.

Die doop is moeiliker. Dalk is dit ‘n tyd waarin die boodskap beklemtoon kan word: die doop red niemand; die doop wys na die Een wat die reddingsdaad doen, Jesus Christus.